LOTOS


     Grupa Kapitałowa LOTOS jest pionowo zintegrowanym koncernem naftowym prowadzącym działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów i towarów naftowych. Działa zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym. Sprzedaż hurtowa prowadzona jest na terenie całego kraju przez spółki handlowe oraz produkcyjno-handlowe wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS. Sprzedaż detaliczna odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem sieci stacji paliw: własnych, partnerskich oraz patronackich. Grupa Kapitałowa LOTOS posiada drugą co do wielkości sieć stacji paliw w Polsce.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą